24-25
Bodies
23-24
Het Einde? The End?
22-23
Future ecologies
21-22
Zorg
20-21
Dominantie
19-20
Verwondering
17-18
Nieuwe rituelen
16-17
Minderen
15-16
Identiteit
14-15
De toekomst
13-14
Tijd

Tijd? Altijd!
>Tijd triggert. Het regelt ons bestaan. De wijzers van de klok wijzen de tijd aan maar tegelijkertijd kunnen we er de vinger niet op leggen. Daarom maken we doorgaans een onderscheid tussen ‘chronos’ versus ‘kairos’, tussen ‘kloktijd’ en ‘innerlijke tijd’.

In onze maatschappij is er een hang naar dat tweede terwijl we opgeslorpt worden door het eerste. Anders uitgedrukt: de verhouding Chronos/Kairos zit in het slop. Enkele ‘symptomen’:

• Ondanks het gebrek aan tijd wordt tijd gecultiveerd: tijd is een werkwoord geworden: je moet je ‘tijd nemen’, bijvoorbeeld in de hoedanigheid van tijdsactiviteiten als ont-haasten of slowcooking, slowjournalism tot slowscience.

• Tijdsgebrek lijkt de meest concrete tijdservaring te zijn, iets wat in tijden van internet, sociale media en andere tijdsbesparende maatregelen toch wel eigenaardig is.

• Tijd is een kostbaar economisch goed, zo blijkt uit het taalgebruik omtrent tijd. Dit is niet alleen omdat tijd geld is, maar we besparen, we investeren en we verspillen tijd.

• De digitale revolutie heeft de klassieke tijdsindeling, tussen ‘werktijd’ en ‘vrije tijd’ vervaagd: wie kijkt er immers niet ‘s avonds en in het weekend naar zijn mail?

• Tegelijkertijd hadden we nooit zoveel ‘vrije tijd’, tijd die we eens te meer als een professionele ‘timemanager’ invullen, bij voorkeur met ‘quality time’ en zo mogelijk geïnspireerd door themabladen als ‘Flow’ die het onthaasten promoten als een wijze van ‘herbronnen’.

• Nochtans worden het spontane ‘niet in de tijd zijn’, zoals in geval van verveling of wachten als inspirerend ervaren.

• Een bijzondere vorm van zoeken naar de cyclische tijd krijgt zijn uitdrukking in de nostalgie en rages als vintage en retro.

Studium organiseert 10 lezingen over de wijze waarop de hedendaagse mens bezig is met tijd, meer in het bijzonder op de moeilijke verhouding tussen de ‘kloktijd’ en de ‘innerlijke tijd’ en op het discours dat daarover wordt gevoerd in diverse disciplines.

09.10.2013
Benno Barnard, Tijdenverwildering: over het belang van een historisch bewustzijn.
23.10.2013
Mark Fisher, Cyberspace-time crisis.
06.11.2013
Pedro De Bruyckere, Eeuwig jong?
20.11.2013
Saskia de Coster & Inne Eysermans, Eenentwintig
03.12.2013
Debat: ‘Slow science’, Tijd om het onderwijs en het onderzoek te onthaasten?
12.02.2014
Joke Hermsen, Stil de tijd.
19.02.2014
Marli Huijer, Ritme schept de tijd.
05.03.2014
Dieter Ceustermans, Tijd voor een time-out in de journalistiek.
19.03.2014
Carl Devos, De hectiek van de politiek.
02.04.2014
Petra Van Brabandt, Terug naar de verloren tijd... over luiheid.
12-13
Normaal
11-12
Geluk
10-11
De mens
09-10
Muren
08-09
Grenzen aan de ethiek?
07-08
Het vergeten van het geheugen
06-07
Ratio
05-06
Eenzaam in het netwerk
04-05
Waarheid
03-04
Loops
02-03
Manipulatie