23-24
Het Einde? The End?
22-23
Future ecologies
21-22
Zorg
20-21
Dominantie
19-20
Verwondering
17-18
Nieuwe rituelen
16-17
Minderen
15-16
Identiteit
14-15
De toekomst
13-14
Tijd
12-13
Normaal
11-12
Geluk
10-11
De mens
09-10
Muren
08-09
Grenzen aan de ethiek?
07-08
Het vergeten van het geheugen
06-07
Ratio
05-06
Eenzaam in het netwerk
04-05
Waarheid
03-04
Loops

Wat het algemene thema betreft hebben we ons voor het komende academiejaar opnieuw laten inspireren door ‘kritiek van het hedendaagse’, dat wil zeggen dat we opnieuw een actueel motief in het actuele denken willen aansnijden. Dit keer zullen we ons buigen over de overal opduikende (en vaak modieuze) verwijzingen naar loops/circulaire systemen/closed circuits, hun symboliek en hun vermeende efficiëntie. Wat betekent dit concreet? Zowel in de aanpak van verkeersstromen in steden, in het werk van videomakers en muzikanten, als in het commentaar van wetenschappelijke en politieke denkers duiken geregeld opmerkingen of bedenkingen op die gebruik maken van cirkelsymbolen. De befaamde lussenplannen van de stad Gent vormen maar één voorbeeld uit vele. De bekende cirkelvormige tunnel van het CERN-onderzoekscentrum nabij Genève is misschien het meest spectaculaire voorbeeld. Van cirkelvormige bewegingen word in onze huidige, op efficiëntie en snelheid gebaseerde samenleving verwacht dat ze vlotte doorstroming, vitale bewegingen kunnen garanderen. Maar is dat ook zo?

ENTRE LE CERCLE ET LA TOILE QUELLE: URBANITÉ POUR LA VILLE CONTEMPORAINE? – Catherine Trautmann

STADvoorSTAD – Willem Koerse

TEGEN ‘SUMMIT HOPPING’: OVER VERZET ALS STEDELIJK SPEKTAKEL – Dieter Lesage

VERDWAALD IN DUIZEND TALEN – Luc Devoldere

DE FLES VAN KLEIN: VAN HET PERSPECTIEF NAAR DE KNOOP – Pieter Uyttenhove

ER WAS EEN TIJD DAT – Peter Verhelst

CULTURAL EXCHANGE – Milica Tomic

BLOED IN DE GYNAECOLOGIE EN VERLOSKUNDE – Marleen Temmerman

STAMCELLEN, NAVELSTRENGBLOED EN NAVELSTRENGBLOEDBANKEN – Bart Vandekerckhove

DE ECONOMIE VAN HET BLOED: EEN GESCHIEDENIS VAN DE MENSTRUATIE – Kaat Wils

MAFFIEUZE BLOEDBANDEN – Freddy De Pauw

02-03
Manipulatie