23-24
Het Einde? The End?
22-23
Future ecologies
21-22
Zorg
20-21
Dominantie
19-20
Verwondering
17-18
Nieuwe rituelen

We leven in een bijzonder snel veranderende samenleving en dat heeft zijn gevolgen voor de wijze waarop wij omgaan met de belangrijke momenten in een mensenleven of in een gemeenschap. In vroegere tijden hanteerden we voorspelbare, vaststaande rituelen bij geboorte, dood of transitie. In onze hedendaagse, zogenaamde ‘fluid society’, leven we veel meer op onszelf gericht en in wisselende netwerken. We verhouden ons niet meer tot één welbepaalde levensbeschouwing, religie of groepsvisie van waarden en normen waaruit we kiezen al naargelang wat er best past bij de gemeenschap waartoe we op dat moment behoren of waarmee we een bepaalde gebeurtenis willen delen. Dat kan soms tijdelijk zijn of puur virtueel.

In een periode van ontkerkelijking kwam er grote kritiek op de rituelen waarbij vooral hun authenticiteit in vraag gesteld werd. Maar sinds de jaren ’90 wordt er geëxperimenteerd met andere manieren van betekenisgeving. Dit met nadruk op het individu, de oorspronkelijkheid en de authenticiteit. Denk aan allerlei ‘alternatieve’ manieren om te trouwen, te rouwen of om een overgangsfase te beleven, maar ook het ontstaan van kleine rituelen voor niet-erkende momenten van verlies of persoonlijke gebeurtenissen.
Studium wil inzicht verwerven in die samenleving in transitie en in het bijzonder in de wijze waarop wij als gemeenschap en als individu op zoek zijn naar nieuwe rituelen om betekenis te geven aan momenten die ons dierbaar zijn.

Deze reeks lezingen kwam tot stand in samenwerking met Barbara Raes, gastcurator voor Studium Generale 17-18.

Zij is naast onderzoeker aan het KASK, School of Arts, ook curator van Theater Aan Zee 2018. De kern van het programma van Theater Aan Zee inspireert zij met haar discours rond kunst, afscheid en rituelen voor niet-erkend verlies als verbinders in tijden van transitie.

23.10.2018
Lucas De Man, Ik weet niet dus ik ben
06.11.2018
Isil Vos, Och, arme…
20.11.2018
Rashif El Kaoui, Oprecht kwetsbaar
27.11.2018
Joris Hessels en Dominique Van Malder, “Allemaal Gaga”
04.12.2018
Philipp Blom, Wat op het spel staat…
29.01.2019
Stichting Nieuwe Helden, De Man is Lam – extra Studiumavond
21.02.2019
Sien Volders, KORT
26.02.2019
Brigitte Herremans, Hoe verhalen de strijd voor mensenrechten voeden
12.03.2019
Laura Van Dolron & De Koe, Een Antwoord op alle Vragen
19.03.2019
Crazywise, Documentaire van Phil Borges
16-17
Minderen
15-16
Identiteit
14-15
De toekomst
13-14
Tijd
12-13
Normaal
11-12
Geluk
10-11
De mens
09-10
Muren
08-09
Grenzen aan de ethiek?
07-08
Het vergeten van het geheugen
06-07
Ratio
05-06
Eenzaam in het netwerk
04-05
Waarheid
03-04
Loops
02-03
Manipulatie