24-25
Bodies
23-24
Het Einde? The End?
22-23
Future ecologies
21-22
Zorg
20-21
Dominantie
19-20
Verwondering
17-18
Nieuwe rituelen
16-17
Minderen
15-16
Identiteit
14-15
De toekomst
13-14
Tijd
12-13
Normaal
11-12
Geluk
10-11
De mens
09-10
Muren
08-09
Grenzen aan de ethiek?
07-08
Het vergeten van het geheugen
06-07
Ratio
05-06
Eenzaam in het netwerk

Hoe afhankelijk is onze onafhankelijkheid?

Steeds meer kritische stemmen gaan op om er ons voor te waarschuwen dat onze idee van vrijheid volkomen illusoir is geworden. Sinds de verlichting denkt de mens in termen van onafhankelijkheid, emancipatie en autonomie; tevoren zouden mensen onder het juk van geloof, bijgeloof en tirannieën vooral afhankelijk, dus heteronoom zijn geweest. Dat betekent dat de verlichting claimde licht te brengen in een wereld die tevoren zogenaamd in de duisternis van het bijgeloof rondwaarde (een op zich niet echt verlichte gedachte). Hoog in het vaandel van de verlichting stond Immanuel Kants definitie ervan: het kunnen aanmaken van en zelfstandig oordeel op basis van de eigen kritische waarneming, die de mens uit de onmondigheid en het bijgeloof moest optillen.

HOOP EN WANHOOP VAN MNEMOSYNE – Herman Balthazar

AUTONOMIE WERD HETERONOMIE: EEN ZEER KORTE SOCIOLOGISCHE GESCHIEDENIS VAN DE MODERNE SOCIALE CONTROLE – Mark Elchardus

PRIVACY ALS VRIJHEIDSRECHT – Willem Debeuckelaere

EENZAAM IN HET NETWERK – Berlinde De Bruyckere

MIJN HERSENEN EN IK – Christine Van Broeckhoven

AUTONOMIE EN DE POLITICUS – Debat met Guy Poppe, Wivina Demeester en Eddy Boutmans

INTEGRATION AND MIGRATION: ‘TAM A, IF YOU ARE B.! – Tariq Ali

AUTONOOM INDIVIDU OF HETERONOME SAMENLEVING? – Gesprek met Herman De Dijn en Magda Michielsens

INDIVIDUALITEIT IN MEERVOUD – Rudi Laermans

GELD EN VRIJHEID – Dirk De Corte

04-05
Waarheid
03-04
Loops
02-03
Manipulatie