23-24
Het Einde? The End?
22-23
Future ecologies
21-22
Zorg
20-21
Dominantie

“We vergeten al te vaak dat we de wereld mee kunnen vormgeven, door te stemmen, maar ook door veel van wat we vanzelfsprekend vinden te bevragen.”

– Ben Okri

Studium Generale buigt zich in het academiejaar 2020-21 over het jaarthema DOMINANTIE : het in stand houden van denkkaders en verdelingen van de macht. Dat klinkt als een aanklacht, maar de bezorgdheid die we met Studium Generale willen uiten is dat we niet beseffen hoeveel kennis er is die ons niet bereikt omdat dominantie heerst.

Gelukkig zijn er steeds opnieuw denkers, schrijvers, kunstenaars, wetenschappers en burgers die tegen deze status quo ingaan.

Met hun hulp vragen we ons gedurende 10 avonden af of we dit dominant denken – ook bij onszelf – kunnen herijken. Kunnen we in vraag stellen dat er niet die éne waarheid is?  Heeft meerstemmigheid een plaats aan tafel?

Studium Generale introduceert hiervoor het concept van ‘uncomfortable conversations’. Door ongemakkelijke thema’s bespreekbaar te maken komen we meer over elkaar te weten. Het biedt ruimte voor nieuwe ontmoetingen en constructieve dialogen, die ons uitdagen om uit de comfortzone te stappen en te leren omgaan met ongemak in herkenbare situaties.

Net door het in vraag stellen van ons denken, krijgen we toegang tot het hele spectrum aan denken dat bestaat. Maar dan moeten we beginnen met een eerste, lastige vraag: van welk heersend denken zijn wij dan doordrongen?

Misschien kennen jullie de TedTalk van Chimamanda Ngozie over ‘The danger of a single story’.  Zij zegt : “The consequences of the single story are these: it robes people of their dignity; it makes our recognition of equal humanity difficult; it emphasises how we are different rather than how we are similar.” Als wij uitzoeken wat onze versie van de wereld is, en welke andere versies er bestaan, draagt dit bij tot verandering van de status quo. Want “listening is a form of activism too”. We kunnen met zijn allen wel degelijk iets doen, en dat start met luisteren en niet ervan uitgaan dat verworvenheden en kennis neutraal en universeel zijn.

Dus wat weerhoudt ons nog om de canon in de literatuur eens genuanceerd te bespreken, naar voorstellen voor dekolonisatie van het denken te luisteren, of om op een meer fluïde manier naar gender te kijken dan de binaire man-vrouw?

Studium Generale nodigt uit om 10 avonden lang ons denken te bevragen, uit te breiden en te verfijnen dankzij de beste sprekers die we konden strikken. Om zo te komen tot een ‘meervoudig bewustzijn van globale kennis’.

13.10.2020
Warda El Kaddouri, Dominantie. Waarom we denken wat we denken
27.10.2020
Ikenna Azuike, Dominance & Racism: Guardians Of The Post-Racist Galaxy
03.11.2020
Queen Nikkolah, Tradities
15.12.2020
Olivia Rutazibwa, (Af)leren. Kennis voor Antikoloniaal Samenleven
19.01.2021
Miranda Ntirandekura Aerts, Psychische kwetsbaarheid en normaliteit
09.02.2021
Rethinking Economics Gent, Econocratie
16.02.2021
Wannes Cappelle, Heersers. Een getuigenverslag over taal en dominantie
23.02.2021
Selm Wenselaers, Tussengebieden
23.03.2021
Chokri Ben Chikha, Flemish Masters
30.03.2021
Umoja, In gesprek over identiteit(en) in Vlaanderen
19-20
Verwondering
17-18
Nieuwe rituelen
16-17
Minderen
15-16
Identiteit
14-15
De toekomst
13-14
Tijd
12-13
Normaal
11-12
Geluk
10-11
De mens
09-10
Muren
08-09
Grenzen aan de ethiek?
07-08
Het vergeten van het geheugen
06-07
Ratio
05-06
Eenzaam in het netwerk
04-05
Waarheid
03-04
Loops
02-03
Manipulatie