Stef Craps

Rouw om de planeet: leven met verlies in het antropoceen

28.11.2023, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
LEES HET Rekto:Verso ARTIKEL

Hoe kunnen we in het reine komen met de vele soorten van ecologisch verlies die onze getroebleerde tijd kenmerken?

De ervaring en anticipatie van ecologisch verlies – van individuele plant- en diersoorten, hele ecosystemen, gekoesterde landschappen of een bewoonbare planeet tout court – veroorzaken intens verdriet, dat steeds acuter wordt beleefd door een groeiend deel van de wereldbevolking naarmate de klimaat- en ecologische crisis zich doorzet. Dat verdriet (en de ermee samenhangende gevoelens van angst, woede, schuld en wanhoop) krijgt echter nauwelijks of geen sociale erkenning.

Deze lezing gaat na hoe ecologisch verlies wordt ervaren, uitgedrukt en verwerkt door rouwpraktijken voor het voetlicht te brengen die zijn ontwikkeld door kunstenaars, milieu- en klimaatactivisten, academici en geestelijke gezondheidswerkers om individuen, groepen en de samenleving als geheel op een positieve en constructieve manier met dergelijke verlieservaringen te leren omgaan en de emotionele impact ervan publieke zichtbaarheid en legitimiteit te geven.

Na de lezing gaat Stef in gesprek met activist Jolien Paeleman.

• Stef Craps is hoogleraar Engelse letterkunde aan de Universiteit Gent, waar hij het Cultural Memory Studies Initiative leidt. Zijn onderzoeksinteresses liggen in de twintigste-eeuwse en hedendaagse literatuur en cultuur, de trauma- en geheugenstudies, het post-kolonialisme, de ecokritiek en de environmental humanities. Hij is co-auteur van Trauma (Routledge, 2020) en auteur van Postcolonial Witnessing: Trauma Out of Bounds (Palgrave Macmillan, 2013) en Trauma and Ethics in the Novels of Graham Swift: No Short-Cuts to Salvation (Sussex Academic Press, 2005).

Daarnaast (co-)redigeerde Craps het boek Memory Unbound: Tracing the Dynamics of Memory Studies (Berghahn, 2017) en diverse themanummers van vaktijdschriften over onderwerpen als ecologisch verdriet, klimaatfictie, dekolonisatie en de herinnering aan de Holocaust in transcultureel perspectief. Momenteel werkt hij aan een studie en een tentoonstelling over ecologische rouw als een creatief en transformatief proces, en coördineert hij een universiteitsbreed keuzevak waarin een scala aan menswetenschappelijke benaderingen van klimaatverandering aan bod komt.

• Jolien Paeleman is actief bij burgerbeweging Extinction Rebellion sinds 2019. Ze is woordvoerder en werkte mee aan de bewegingsopbouw, coalitievorming en outreach, vooral in Gent, waar ze woont. Haar geloof in de cruciale rol van burgerlijk ongehoorzame actie in de maatschappelijke transformatie die we nodig hebben, is vandaag groter dan ooit tevoren.

Deze lezing zal plaatsvinden in de MIRY Concertzaal. De zaal is rolstoeltoegankelijk via een lift naar de eerste verdieping. Voor deze lezing zal live Nederlandstalige ondertiteling voorzien worden.

Wie verdere vragen heeft over de toegankelijkheidsvoorzieningen, kan contact opnemen met de organisatie: anais.vanertvelde@hogent.be. Ter plekke kunnen vragen aan de jobstudent bij de balie gesteld worden.

03.10.2023, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Raounak Khaddari
Vriendschap voor (‘t l)even?
10.10.2023, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Jaouad Alloul
De meisje. Afscheid van wie ik hoorde te zijn.
09.11.2023, 19:30
DE VOORUIT BALZAAL
Rosemarie Garland-Thomson
Selective termination: reproductive freedom or disability discrimination?
21.11.2023, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Simon(e) van Saarloos
Abolish Age: maak een einde aan leeftijd!
28.11.2023, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Stef Craps
Rouw om de planeet: leven met verlies in het antropoceen
14.12.2023, 15:15
DE VOORUIT DOMZAAL
Panel met Sibo Kanobana, Nozizwe Dube en Heleen Debeuckelaere op het Festival van de Gelijkheid
Is het kolonialisme echt voorbij?
13.02.2024, 19:30
DE VOORUIT BALZAAL
Sophie Lewis
A happy ending for the capitalist family?
20.02.2024, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Marguerite van den Berg
Vijf dingen die we nu kunnen doen om werk te weigeren
12.03.2024, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Olga Byrska
Born in 1991: 30 years of ascent and decline of democracy in Poland
16.04.2024, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Maud Vanwalleghem
GEANNULEERD Sterrenouders als curatoren: naar een beter beleid bij perinatale sterfte
30.04.2024, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Naima Charkaoui
Vaarwel aan onze dodelijke grenzen