Frank Vandenbroucke

Geluk en sociale vooruitgang: wiens verantwoordelijkheid? Over geluk en beleid.

19.10.2011, 20:00

Frank Vandenbroucke studeerde economie in Leuven en Cambridge en engageerde zich daarna in de studiedienst van de Vlaamse Socialisten. In 1985 werd hij voor het eerst verkozen. In het midden van de jaren ’90 onderbrak hij zijn politieke loopbaan om zich in Oxford toe te leggen op een doctoraat, waarin gelijkheid en verantwoordelijkheid kernthema’s zijn. Als Minister was hij onder meer verantwoordelijk voor Sociale Zaken, Pensioenen en Werkgelegenheid (in de federale regering) en voor Onderwijs, Vorming en Werk (in de Vlaamse Regering).

In september 2011 besloot hij de actieve politiek te verlaten en een weg te zoeken in de wereld van onderwijs en onderzoek. Hij is houder van de Den Uyl leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam, en geeft ook les aan de KUL en de UA. Samen met muziek LOD en barokorkest B’Rock gaf hij begin 2011 op de tonen van Monteverdi’s opera Orfeo een redenaarsconcert o.a. over beleid en geluk. In de openingslezing van het jubileumjaar van het Studium gaat hij hierop verder.

03.10.2023, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Raounak Khaddari
Vriendschap voor (‘t l)even?
10.10.2023, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Jaouad Alloul
De meisje. Afscheid van wie ik hoorde te zijn.
09.11.2023, 19:30
DE VOORUIT BALZAAL
Rosemarie Garland-Thomson
Selective termination: reproductive freedom or disability discrimination?
21.11.2023, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Simon(e) van Saarloos
Abolish Age: maak een einde aan leeftijd!
28.11.2023, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Stef Craps
Rouw om de planeet: leven met verlies in het antropoceen
14.12.2023, 15:15
DE VOORUIT DOMZAAL
Panel met Sibo Kanobana, Nozizwe Dube en Heleen Debeuckelaere op het Festival van de Gelijkheid
Is het kolonialisme echt voorbij?
13.02.2024, 19:30
DE VOORUIT BALZAAL
Sophie Lewis
A happy ending for the capitalist family?
20.02.2024, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Marguerite van den Berg
Vijf dingen die we nu kunnen doen om werk te weigeren
12.03.2024, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Olga Byrska
Born in 1991: 30 years of ascent and decline of democracy in Poland
16.04.2024, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Maud Vanwalleghem
GEANNULEERD Sterrenouders als curatoren: naar een beter beleid bij perinatale sterfte
30.04.2024, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Naima Charkaoui
Vaarwel aan onze dodelijke grenzen