Frank Vandenbroucke

Geluk en sociale vooruitgang: wiens verantwoordelijkheid? Over geluk en beleid.

19.10.2011, 20:00

Frank Vandenbroucke studeerde economie in Leuven en Cambridge en engageerde zich daarna in de studiedienst van de Vlaamse Socialisten. In 1985 werd hij voor het eerst verkozen. In het midden van de jaren ’90 onderbrak hij zijn politieke loopbaan om zich in Oxford toe te leggen op een doctoraat, waarin gelijkheid en verantwoordelijkheid kernthema’s zijn. Als Minister was hij onder meer verantwoordelijk voor Sociale Zaken, Pensioenen en Werkgelegenheid (in de federale regering) en voor Onderwijs, Vorming en Werk (in de Vlaamse Regering).

In september 2011 besloot hij de actieve politiek te verlaten en een weg te zoeken in de wereld van onderwijs en onderzoek. Hij is houder van de Den Uyl leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam, en geeft ook les aan de KUL en de UA. Samen met muziek LOD en barokorkest B’Rock gaf hij begin 2011 op de tonen van Monteverdi’s opera Orfeo een redenaarsconcert o.a. over beleid en geluk. In de openingslezing van het jubileumjaar van het Studium gaat hij hierop verder.

18.10.2022, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Mihnea Tănăsescu
Ecocene Politics
25.10.2022, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Kes Otter Lieffe
Queer Ecologies of Resistance 
08.11.2022, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Esther Stanford-Xosei
Reparations; A praxis for ecological restoration and repair 
29.11.2022, 19:30
ONLINE
Samie Blasingame (ONLINE ONLY!)
Food in a world shaped by Climate Change 
06.12.2022, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Eva Meijer (GEANNULEERD!)
Meersoortige meerstemmigheid: Politiek luisteren naar andere dieren 
17.01.2023, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Jan van Eyck Academie’s Nature Research and Food Lab
Sourdough Economy
14.02.2023, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Jay Jordan & Isabelle Fremeaux
Art of Life
14.03.2023, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Willem Schinkel & Rogier van Reekum
Revolutionaire Liefde
28.03.2023, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Fairouz Gazdallah
De Agro-Ecologische Renaissance
18.04.2023, 19:30
ONLINE
Climavore (ONLINE ONLY!)
Adaptive Eating in a Changing Climate
25.04.2023, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Jonas Van der Slycken (GEANNULEERD!)
Ontgroei: een nieuw landschap voor morgen