Debat: ‘Slow science’

Tijd om het onderwijs en het onderzoek te onthaasten?

03.12.2013, 20:00

Met Barbara Van Dyck, Lieven De Cauter, Rik Pinxten, Walter Luyten, Els Stuyven. Moderator: Piet Hoebeke

‘De zaak Van Dyck’ en de controverse die daaruit voortvloeide, leggen enkele pijnpunten van het hoger en universitair onderwijs en onderzoek bloot: de vervlechting tussen de universiteit en de industrie, fundamenteel versus toegepast onderzoek, de vermarkting van het onderzoek, ranking van de universiteiten, de publicatiedruk waaronder onderzoekers gebukt gaan en de pijnlijke fraudezaken die de universiteit in diskrediet brengen. In dit debat wordt nagegaan of ‘slow science’ een alternatief kan bieden voor de huidige gang van zaken en zo ja, hoe dat dan zou moeten gebeuren?

Lieven De Cauter over ‘slow science’: “Tegenover de neoliberalisering van de universiteit, die onderwijsinstellingen opvat als toeleveringsbedrijven voor de kenniseconomie, stelt ‘slow science’ onderwijs als opvoeding tot gedegen wetenschappers en kritische burgers. Tegenover de toenemende binding van onderzoek aan multinationals kiest ‘slow science’ voor een wetenschap die zich buigt over ecologische en sociale wereldproblemen. ‘Slow science’ is ook de enige remedie tegen overmatige werkdruk en fraude. ‘Fast science’ holt zichzelf voorbij en is ‘part of the problem’. ‘Slow science’ staat stil bij de grote vragen van de toekomst.”

Hendrik Pinxten over ‘slow science’: “De waan van het managementdenken dicteert dat competitie de eerste waarde wordt voor onderzoek en denken. Dat leidt tot onzin, inefficiëntie en onkunde in inzichtelijke kennisverwerving.”

Barbara Van Dyck is onderzoeker sociale innovatie en activiste. Ze is bio-ingenieur en doctor in de toegepaste economische wetenschappen en werd ontslagen aan de KULeuven na haar deelname aan een actie tegen de introductie van genetisch gemanipuleerde aardappelen in de landbouw.

Lieven De Cauter is filosoof, kunsthistoricus en schrijver. Hij doceert cultuurfilosofie aan het departement Architectuur van de K.U.Leuven en de mediaschool RITS. Hij is medesamensteller van Art and Activism in the Age of Globalization (2011). Hij is stichtend lid van het actiecomité Barbara Van Dyck, van de ‘Slow Science Movement’, en lid van de ‘Vooruitgroep’.

Hendrik Pinxten promoveerde in de moraalwetenschappen aan de UGent en is em. gewoon hoogleraar antropologie UGent. Hij publiceerde een dertigtal boeken, een hondtal artikels over antropologie, religiestudies en maatschappelijke problemen in de verstedelijkte wereld.

Walter Luyten is a medical doctor with a Master’s degree in computer sciences and a Ph.D. in Neuroscience. He is a molecular biologist with extensive expertise in receptor pharmacology and peptidomics.

Els Stuyven is doctor in de experimentele psychologie. Ze was bursaal en doctor-assistent aan de Universiteit Gent en na twee jaar verbonden te zijn aan de Vlaamse administratie voor Wetenschap en Innovatie is zij nu sinds 9 jaar directeur Onderzoek bij de Hogeschool Gent.

18.10.2022, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Mihnea Tănăsescu
Ecocene Politics
25.10.2022, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Kes Otter Lieffe
Queer Ecologies of Resistance 
08.11.2022, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Esther Stanford-Xosei
Reparations; A praxis for ecological restoration and repair 
29.11.2022, 19:30
ONLINE
Samie Blasingame (ONLINE ONLY!)
Food in a world shaped by Climate Change 
06.12.2022, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Eva Meijer (GEANNULEERD!)
Meersoortige meerstemmigheid: Politiek luisteren naar andere dieren 
17.01.2023, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Jan van Eyck Academie’s Nature Research and Food Lab
Sourdough Economy
14.02.2023, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Jay Jordan & Isabelle Fremeaux
Art of Life
14.03.2023, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Willem Schinkel & Rogier van Reekum
Revolutionaire Liefde
28.03.2023, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Fairouz Gazdallah
De Agro-Ecologische Renaissance
18.04.2023, 19:30
ONLINE
Climavore (ONLINE ONLY!)
Adaptive Eating in a Changing Climate
25.04.2023, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Jonas Van der Slycken (GEANNULEERD!)
Ontgroei: een nieuw landschap voor morgen