Debat: ‘Slow science’

Tijd om het onderwijs en het onderzoek te onthaasten?

03.12.2013, 20:00

Met Barbara Van Dyck, Lieven De Cauter, Rik Pinxten, Walter Luyten, Els Stuyven. Moderator: Piet Hoebeke

‘De zaak Van Dyck’ en de controverse die daaruit voortvloeide, leggen enkele pijnpunten van het hoger en universitair onderwijs en onderzoek bloot: de vervlechting tussen de universiteit en de industrie, fundamenteel versus toegepast onderzoek, de vermarkting van het onderzoek, ranking van de universiteiten, de publicatiedruk waaronder onderzoekers gebukt gaan en de pijnlijke fraudezaken die de universiteit in diskrediet brengen. In dit debat wordt nagegaan of ‘slow science’ een alternatief kan bieden voor de huidige gang van zaken en zo ja, hoe dat dan zou moeten gebeuren?

Lieven De Cauter over ‘slow science’: “Tegenover de neoliberalisering van de universiteit, die onderwijsinstellingen opvat als toeleveringsbedrijven voor de kenniseconomie, stelt ‘slow science’ onderwijs als opvoeding tot gedegen wetenschappers en kritische burgers. Tegenover de toenemende binding van onderzoek aan multinationals kiest ‘slow science’ voor een wetenschap die zich buigt over ecologische en sociale wereldproblemen. ‘Slow science’ is ook de enige remedie tegen overmatige werkdruk en fraude. ‘Fast science’ holt zichzelf voorbij en is ‘part of the problem’. ‘Slow science’ staat stil bij de grote vragen van de toekomst.”

Hendrik Pinxten over ‘slow science’: “De waan van het managementdenken dicteert dat competitie de eerste waarde wordt voor onderzoek en denken. Dat leidt tot onzin, inefficiëntie en onkunde in inzichtelijke kennisverwerving.”

Barbara Van Dyck is onderzoeker sociale innovatie en activiste. Ze is bio-ingenieur en doctor in de toegepaste economische wetenschappen en werd ontslagen aan de KULeuven na haar deelname aan een actie tegen de introductie van genetisch gemanipuleerde aardappelen in de landbouw.

Lieven De Cauter is filosoof, kunsthistoricus en schrijver. Hij doceert cultuurfilosofie aan het departement Architectuur van de K.U.Leuven en de mediaschool RITS. Hij is medesamensteller van Art and Activism in the Age of Globalization (2011). Hij is stichtend lid van het actiecomité Barbara Van Dyck, van de ‘Slow Science Movement’, en lid van de ‘Vooruitgroep’.

Hendrik Pinxten promoveerde in de moraalwetenschappen aan de UGent en is em. gewoon hoogleraar antropologie UGent. Hij publiceerde een dertigtal boeken, een hondtal artikels over antropologie, religiestudies en maatschappelijke problemen in de verstedelijkte wereld.

Walter Luyten is a medical doctor with a Master’s degree in computer sciences and a Ph.D. in Neuroscience. He is a molecular biologist with extensive expertise in receptor pharmacology and peptidomics.

Els Stuyven is doctor in de experimentele psychologie. Ze was bursaal en doctor-assistent aan de Universiteit Gent en na twee jaar verbonden te zijn aan de Vlaamse administratie voor Wetenschap en Innovatie is zij nu sinds 9 jaar directeur Onderzoek bij de Hogeschool Gent.

03.10.2023, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Raounak Khaddari
Vriendschap voor (‘t l)even?
10.10.2023, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Jaouad Alloul
De meisje. Afscheid van wie ik hoorde te zijn.
09.11.2023, 19:30
DE VOORUIT BALZAAL
Rosemarie Garland-Thomson
Selective termination: reproductive freedom or disability discrimination?
21.11.2023, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Simon(e) van Saarloos
Abolish Age: maak een einde aan leeftijd!
28.11.2023, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Stef Craps
Rouw om de planeet: leven met verlies in het antropoceen
14.12.2023, 15:15
DE VOORUIT DOMZAAL
Panel met Sibo Kanobana, Nozizwe Dube en Heleen Debeuckelaere op het Festival van de Gelijkheid
Is het kolonialisme echt voorbij?
13.02.2024, 19:30
DE VOORUIT BALZAAL
Sophie Lewis
A happy ending for the capitalist family?
20.02.2024, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Marguerite van den Berg
Vijf dingen die we nu kunnen doen om werk te weigeren
12.03.2024, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Olga Byrska
Born in 1991: 30 years of ascent and decline of democracy in Poland
16.04.2024, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Maud Vanwalleghem
GEANNULEERD Sterrenouders als curatoren: naar een beter beleid bij perinatale sterfte
30.04.2024, 19:30
MIRY CONCERTZAAL
Naima Charkaoui
Vaarwel aan onze dodelijke grenzen