Programma

 

 

Woensdag 18 april: tweespraak: Ruut Veenhoven vs. Toon Vandevelde

Geluk is maakbaar. Over de mogelijkheden en beperkingen van geluksstudies.

Ruut Veenhoven is socioloog en emeritus hoogleraar ‘Sociale condities voor menselijk geluk’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij publiceerde in de jaren ’70 en ’80 over abortus, intieme relaties en ouderschap. Momenteel richt zijn onderzoek zich vooral op kwaliteit van leven. Over geluk publiceerde hij onder meer ‘Conditions of Happiness’ (1984), ‘Is happiness relative?’, (1990) ‘Leefbaarheid van landen’ (1996) en ‘Greater happiness for a greater number: is that possible and desirable? (2010). Veenhoven is directeur van de World Database of Happiness en redacteur van de Journal of Happiness Studies.

Toon Vandevelde is filosoof, econoom en als gewoon hoogleraar verbonden aan de K.U. Leuven. Hij is onderzoekscoördinator aan het centrum voor Ethiek, Sociale- en Politieke wijsbegeerte en werd op 10 mei 2006 verkozen als decaan van de faculteit wijsbegeerte. Vandevelde publiceert regelmatig over geluk. Daarbij confronteert hij resultaten van de gelukswetenschap met een aantal kritische inzichten.

Wanneer? Op woensdag 18 april 2012, aanvang: 20u

Waar? Conservatorium, zaal Karel Miry, Hoogpoort 64, 9000 Gent

 

 

Dinsdag 27 maart: Michael De Cock

Op zoek naar het geluk. Over migratiestromen.

Michael De Cock schrijft, vertaalt, bewerkt, regisseert, acteert en is sinds augustus 2006 directeur van theatergezelschap ‘t Arsenaal. Hij speelde diverse rollen op televisie o.a. voor ‘Thuis’, “Sedes en Belli’ en ‘Flikken’. Interviews met vluchtelingen en asielzoekers vormen het basismateriaal voor enkele van zijn belangrijke artistieke projecten, zoals het boek ‘Aller/Retour’ en de voorstellingen ‘Febar en Haven 010’..

Wanneer? Op dinsdag 27 maart 2012, aanvang: 20u

Waar? Conservatorium, zaal Karel Miry, Hoogpoort 64, 9000 Gent

 

 

Woensdag 14 maart: Menno van der Veen

Welkom in Youtopia. Over virtueel geluk op Facebook, Twitter en andere vormen van e-happiness.

Menno van der Veen is filosoof en jurist. Hij werkt als onderzoeker aan de Technische Universiteit Delft, waar hij in 2009 promoveerde op een studie over grootstedelijke vernieuwingsprojecten. Daarnaast maakt hij programma’s over culturele en politieke onderwerpen en publiceert hij regelmatig in Nederlandse kranten. Recent verscheen van hem het boek ‘Welkom in Youtopia’. Van der Veen komt praten over virtueel geluk op Facebook, Twitter en andere vormen van e-happiness..

Wanneer? Op woensdag 14 maart 2012, aanvang: 20u

Waar? Conservatorium, zaal Karel Miry, Hoogpoort 64, 9000 Gent

 

 

Woensdag 29 februari: Luc Deleu

De architectuur van geluk. Over de impact van architectuur op het maatschappelijk welzijn.

Luc Deleu is (conceptueel) architect, urbanist en beeldend kunstenaar. In 1970 richtte hij het stedenbouwkundige bureau T.O.P. Office op en publiceerde in 1980 zijn Orbanistisch Manifest waarin hij pleit voor een architectuur op wereldschaal, met een bekommernis voor problemen als milieuvervuiling en overbevolking. Deleu komt praten over het maatschappelijk welzijn, de basis voor alle individueel geluk, en de rol die architectuur, urbanisme en orbanisme (wereldbouwkunst) hierin kunnen vervullen..

Wanneer? Op woensdag 29 februari 2012, aanvang: 20u

Waar? Conservatorium, zaal Karel Miry, Hoogpoort 64, 9000 Gent

 

 

Woensdag 15 februari: David Healy

The money in mania. Over gelukspillen en de geluksindustrie.

David Healy is als professor Psychiatrie verbonden aan de Cardiff University. Hij is een expert op het vlak van de geschiedenis van de psychofarmacologie en de medicalisering van onze cultuur. Healy schreef talloze wetenschappelijke artikels over dit onderwerp en is vooral gekend door zijn boek ‘The Antidepressant Era’. Hij zal praten over het verband tussen de geluksmanie en depressie als volksziekte nummer 1 en over de wijze waarop de industrie inspeelt op dit fenomeen.

Wanneer? Op woensdag 15 februari 2012, aanvang: 20u

Waar? Conservatorium, zaal Karel Miry, Hoogpoort 64, 9000 Gent

 

 

Woensdag 7 december: tweespraak: Jürgen Mettepenningen vs. Piet Van Eeckhaut

Religie en spiritualiteit: de (om)weg naar geluk?

Jürgen Mettepenningen is doctor in de theologie. Hij is gastdocent aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven. Hij doceert er het vak ‘Ontwikkeling van een christelijke identiteit’. Na zijn ontslag als woordvoerder en perschef van aartsbisschop Léonard en de Belgische Bisschoppenconferentie, ligt zijn hoofdtaak momenteel evenwel bij CEDER, de studiedienst van CD&V. Naast verschillende wetenschappelijke artikels over de kerk- en theologiegeschiedenis verschenen van hem reeds vier Nederlandstalige boeken over de relevantie en waarde van de rooms-katholieke kerk. Het meest recente dateert van april van dit jaar en is getiteld: ‘Welke kerk? Vandaag en morgen.’ Momenteel bereidt hij een boek voor dat in april zal verschijnen bij uitgeverij Lannoo, met als titel: ‘Toegepaste blijde boodschap: Waarom geloven mij gelukkig maakt..’

Piet Van Eeckhaut is doctor in de rechten en licentiaat in de wijsbegeerte. Hij is advocaat te Gent sedert 1964 en oud-stafhouder van de Orde der Advocaten te Gent. Hij is een van Vlaanderen bekendste strafpleiters. Daarnaast is hij ook jarenlang politiek actief geweest. Hij is ondermeer ere-voorzitter van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen, oud-schepen en oud-gemeenteraadslid van de stad Gent. Hij publiceerde diverse artikelen over juridische en politieke kwesties (o.m. in de dagbladen De Standaard en De Morgen).

Wanneer? Op woensdag 7 december 2011, aanvang: 20u

Waar? Conservatorium, zaal Karel Miry, Hoogpoort 64, 9000 Gent

 

 

Woensdag 23 november: Pascal Bruckner

Gij zult gelukkig zijn! Over de gelukshype.

Pascal Bruckner is een niet oncontroversiële Franse romancier, essayist en cultuurfilosoof. In 1981 schreef hij ‘Lunes de Fiel’, dat tien jaar later door Roman Polanski werd verfilmd als ‘Bitter Moon’. Bruckner is de auteur van hét boek over de drang naar geluk: ‘Gij zult gelukkig zijn!’. Deze haarscherpe analyse van de hedendaagse geluksmanie is het uitgangspunt van deze lezing. Bruckner zal in het Engels spreken.

Wanneer? Op woensdag 23 november 2011, aanvang: 20u

Waar? Conservatorium, zaal Karel Miry, Hoogpoort 64, 9000 Gent

 

 

Woensdag 9 november: Dimitri Verhulst

Dat heet dan gelukkig zijn.

Dimitri Verhulst is een bekende Vlaamse schrijver en dichter. Hij won de publieksprijs van de Gouden Uil met zijn boek ‘De helaasheid der dingen’. In Humo’s Pop Poll 2009 werd hij de winnaar in de categorie ‘beste boek’ met ‘Godverdomse dagen op een godverdomse bol’. Aangezien geluk en zijn tegenpool een constante vormen in zijn werk, is hij de uitgelezen persoon om geluk vanuit een literair perspectief te benaderen.

Wanneer? Op woensdag 9 november 2011, aanvang: 20u

Waar? Conservatorium, zaal Karel Miry, Hoogpoort 64, 9000 Gent

 

 

Woensdag 26 oktober: Bruno Vanobbergen

De gelukkige jeugd: een mythe?

Bruno Vanobbergen behaalde zijn doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Gent in 2003. Zijn interesse gaat hoofdzakelijk uit naar het brede thema van kind, opvoeding en cultuur, benaderd vanuit een wijsgerig- en historisch pedagogische perspectief. Sedert 2 juni 2009 is hij Vlaams kinderrechtencommissaris. Daarnaast is hij gastprofessor Kindstudies aan de Universiteit Gent.

Wanneer? Op woensdag 26 oktober 2011, aanvang: 20u

Waar? Conservatorium, zaal Karel Miry, Hoogpoort 64, 9000 Gent

 

 

Openingslezing: Frank Vandenbroucke

Geluk en sociale vooruitgang: wiens verantwoordelijkheid?     Over geluk en beleid.

Frank Vandenbroucke studeerde economie in Leuven en Cambridge en engageerde zich daarna in de studiedienst van de Vlaamse Socialisten. In 1985 werd hij voor het eerst verkozen. In het midden van de jaren ’90 onderbrak hij zijn politieke loopbaan om zich in Oxford toe te leggen op een doctoraat, waarin gelijkheid en verantwoordelijkheid kernthema’s zijn. Als Minister was hij onder meer verantwoordelijk voor Sociale Zaken, Pensioenen en Werkgelegenheid (in de federale regering) en voor Onderwijs, Vorming en Werk (in de Vlaamse Regering). In september 2011 besloot hij de actieve politiek te verlaten en een weg te zoeken in de wereld van onderwijs en onderzoek. Hij is houder van de Den Uyl leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam, en geeft ook les aan de KUL en de UA. Samen met muziek LOD en barokorkest B’Rock gaf hij begin 2011 op de tonen van Monteverdi’s opera Orfeo een redenaarsconcert o.a. over beleid en geluk. In de openingslezing van het jubileumjaar van het Studium gaat hij hierop verder.

Wanneer? Op woensdag 19 oktober 2011, aanvang: 20u

Waar? Conservatorium, zaal Karel Miry, Hoogpoort 64, 9000 Gent

 

 

Hier vind je het uitgebreide programma.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *