keuzevak

 

Ben je een creatief iemand die graag ‘over het muurtje’ van zijn eigen opleiding kijkt? Zin in een origineel en multidisciplinair keuzevak, met de nadruk op zelfstudie onder begeleiding? Of in enkele boeiende avonden met lezingen over een actueel maatschappelijk onderwerp? Dan is het Studium Generale zeker iets voor jou!

Studium Generale is het multidisciplinaire aanbod van lezingen en debatten over wetenschap en cultuur, technologie en maatschappij dat als vak- en departementsoverstijgend keuzevak wordt georganiseerd door HoGent.

Hoe inschrijven? Voor HoGent-studenten.

Studenten van Hogeschool Gent kunnen Studium Generale kiezen uit het aanbod keuzevakken. Indien dit niet kan, kunnen zij zich bij hun departement inschrijven als uitwisselingsstudent.

Hoe inschrijven? Voor niet-HoGent-studenten.

1. De gaststudent dient dit document (klik hier voor Engelse versie) in te vullen en te laten goedkeuren en ondertekenen door zijn school.

 2. De gaststudent levert het ingevulde en ondertekende document in bij Katty Lemahieu op het studentenonthaal van Bijlokecampus, Jozef Kluyskensstraat 2, 9000 Gent. Studenten van Howest geven het document aan Johan Decroos.

3. De gaststudent krijgt bericht met instructies hoe hij zich kan registreren. Eens geregistreerd, wordt hij ingeschreven als gaststudent en ontvangt een bevestiging met emailcodes van Hogent.

Studium als jaarvak of als semestervak?

Studenten dienen te melden bij de opleidingscoördinator van hun faculteit wanneer ze het Studium wensen te volgen: 1ste semester, 2de semester of als jaarvak. 1ste semester betekent examen in januari, 2de semester en jaarvak betekent examen in mei. Standaard staan studenten ingeschreven voor het Studium als jaarvak. Twijfel je toch, dan vraag je dit na bij je opleidingscoördinator.
Alle studenten van de School of Arts volgen studium als jaarvak en dienen in in mei, niet in januari. Wie toch indient in januari, moet zijn/haar paper nogmaals indienen in mei.

Begeleiding

De studenten krijgen de gelegenheid tot begeleiding bij het maken van hun portfolio en bij het schrijven van hun paper in de zogenaamde Studiumworkshops. Deze worden georganiseerd op dinsdagavond voorafgaand aan de lezing.

Lezingen van auteurs die ook een Studiumpublicatie verzorgen in de reeks Karakters worden vooraf besproken zodat de lezing makkelijker te volgen is en de student zelf actiever bij de lezing wordt betrokken.
Deze voorbesprekingen gaan door op volgende data (telkens van 18u30 tot 19u30):
dinsdag 11 oktober (Kick-off)
dinsdag 22 november
dinsdag 14 februari
dinsdag 14 maart
Om de voorbespreking te kunnen volgen, is het noodzakelijk om het betreffende boekje uit de reeks Karakters bij te hebben.

Van andere lezingen wordt een nabespreking georganiseerd waarbij samen naar de essentie van de lezing wordt gezocht en commentaar en kritiek op de lezing wordt geformuleerd. De nabesprekingen gaan door op:
dinsdag 8 november
dinsdag 6 december
dinsdag 7 maart
dinsdag 14 maart
dinsdag 21 maart

De workshops gaan telkens door in de Miry Concertzaal, dezelfde locatie als de lezingen. 

Op de pagina ‘portfolio’ vind je richtlijnen voor de paper. Het vaste Studium-spreekuur is voorzien op dinsdag van 10u tot 12u op de Bijlokecampus. Graag vooraf een mailtje.

Deadlines voor het inleveren van de portfolio
(portfolio=5 portfolio-opdrachten + essay)

De studenten die enkel ingeschreven zijn voor semester 1 dienen minstens vijf lezingen van dat semester te volgen en dienen hun portfolio ( 5 opdrachtenfiches en essay) in  op papier, uiterlijk op dinsdag 10 januari 2017, om 12u ‘s middags. Het essay wordt ook per e-mail opgestuurd.

De studenten die enkel ingeschreven zijn voor semester 2 dienen alle vijf lezingen van dat semester te volgen en dienen hun portfolio ( 5 opdrachtenfiches en essay) in op papier, uiterlijk op dinsdag 2 mei 2017, om 12u ‘s middags.Het essay wordt ook per e-mail opgestuurd.

De studenten die Studium Generale als jaarvak in hun curriculum opgenomen hebben, dienen minstens vijf van de elf lezingen te volgen en dienen hun portfolio ( 5 opdrachtenfiches en essay)  in via e-mail en op papier, uiterlijk op dinsdag 2 mei 2017, om 12u ‘s middags. Het essay wordt ook per e-mail opgestuurd.

De deadline voor de tweede zit is voorzien op dinsdag 22 augustus 2017.

LET OP! HET PORTFOLIO BEVAT DE VIJF ORIGINELE STUDIUMFICHES VAN DE GEVOLGDE LEZINGEN. MINDER DAN VIJF LEZINGEN VOLGEN (dus geen vijf studiumfiches inleveren) LEIDT TOT UITSLUITING EN BIJGEVOLG TOT ‘NIET SLAGEN’.

Belangrijk: de papieren versie van de portfolio ( vijf opdrachtenfiches en 1 essay dient opgestuurd te worden naar het studentenonthaal van Bijlokecampus, Jozef Kluyskensstraat 2, 9000 Gent (t.a.v. Sofie Vandamme). Doe dit 3 dagen op voorhand op de post, anders bereikt het ons niet tijdig! Laattijdige portfolio’s worden niet aanvaard. Je mag de papieren versie ook zelf komen binnenleveren op het studentenonthaal, bij Katty Lemahieu. De openingsuren: iedere werkdag van 8u tot 16u30 (gesloten van 12-13u, en op vrijdagnamiddag). Bij afwezigheid wend je je tot het studentensecretariaat ertegenover. De digitale versie dient verstuurd te worden naar sofie.vandamme@hogent.be.

studiumfiche

Studiumfiches
Je portfolio bevat een essay en vijf studiumfiches. Deze gekleurde fiches haal je steeds persoonlijk af op de dag van de lezing. Ze bevatten een vraag of opdracht in verband met de betrekkelijke lezing. Ingevulde fiches geef je af op de dag van de deadline (zie boven).  

Lezing gemist?

Wie een lezing gemist heeft en dus niet aan 5 opdrachtenfiches komt, dient een ziekteattest binnen te brengen op het studentensecretariaat. Vervolgens neem je contact op met Sofie Vandamme (sofie.vandamme@hogent.be) voor een vervangingsopdracht. 

Fiches

De studiefiche vind je hier terug.