Bib

 
 

Op deze pagina vind je boeken die dienen als achtergrondliteratuur voor ons jaarthema, en die je kan komen uitlenen bij ons.

 
 

mirrorSimon Blackburn – Mirror, Mirror: The Uses and Abuses of Self-Love

Everyone deplores narcissism, especially in others. The vain are by turns annoying or absurd, offending us whether they are blissfully oblivious or proudly aware of their behavior. But are narcissism and vanity really as bad as they seem? Can we avoid them even if we try? In Mirror, Mirror, Simon Blackburn, the author of such best-selling philosophy books as Think, Being Good, and Lust, says that narcissism, vanity, pride, and self-esteem are more complex than they first appear and have innumerable good and bad forms. Drawing on philosophy, psychology, literature, history, and popular culture, Blackburn offers an enlightening and entertaining exploration of self-love, from the myth of Narcissus and the Christian story of the Fall to today’s self-esteem industry.

A sparkling mixture of learning, humor, and style, Mirror, Mirror examines what great thinkers have said about self-love—from Aristotle, Cicero, and Erasmus to Rousseau, Adam Smith, Kant, and Iris Murdoch. It considers today’s “me”-related obsessions, such as the “selfie,” plastic surgery, and cosmetic enhancements, and reflects on connected phenomena such as the fatal commodification of social life and the tragic overconfidence of George W. Bush and Tony Blair. Ultimately, Mirror, Mirror shows why self-regard is a necessary and healthy part of life. But it also suggests that we have lost the ability to distinguish—let alone strike a balance—between good and bad forms of self-concern.

 
 

vechtmemoriesJoost De Vries – Vechtmemories

Waarom vallen alle vrouwen voor de personages van Tommy Wieringa? Waarom zijn Arnon Grunbergs helden gedoemd om te falen? Waarom is ironie de ziekte van deze tijd – en van de literatuur in het bijzonder? Waarom zijn de jonge schrijvers van nu zo bang voor intimiteit? Waarom is het not done om een overhemd met een borstzakje te dragen?

Met Clausewitz en De republiek vestigde Joost de Vries zich al als een van de meest originele romanschrijvers van zijn generatie – met Vechtmemoires toont hij zichzelf een essentieel criticus. In negentien met elkaar vervlochten, sprankelende essays onderzoekt De Vries de (literaire) cultuur van de eenentwintigste eeuw, waarbij hij met speels gemak wisselt tussen reisreportage en literatuurkritiek, tussen close reading en verhalende memoires. Impliciet en niet-zo-impliciet ontstaat er een zelfportret van de schrijver als lezer.

Of hij nu schrijft over Henry Kissinger, Tiger Woods, Girls, of de aandrang van volwassen mannen om de slag bij Waterloo na te spelen, steeds bedrijft De Vries in Vechtmemoires kritiek in zijn meest vrije vorm – overrompelend, gewaagd, eclectisch en zonder zichzelf al te serieus te nemen.

 
 

Drarrie_cover_recto_2e_druk_-_kopieFikry El Azzouzi – Drarrie in de nacht

Vraag niet wat een Drarrie is, vraag liever wie Drarrie zijn. Vier jongeren dagen de nacht uit, maar die blijft onverstoorbaar. De nacht laat niet met zich sollen. Hij wacht geduldig af en slaat op het juiste moment meedogenloos toe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zielBert Keizer – Waar blijft de ziel?

Dit essay is geschreven met de humor en de nuchtere gevoeligheid die Bert Keizer eigen zijn. Hij verzet zich tegen het populaire idee dat ‘wij ons brein zijn’ en vraagt zich af wanneer en waarom wij vinden dat plant, dier en mens al dan niet een ziel hebben, en of ze die ook kwijt kunnen raken. We zien graag bezieling, geestelijk leven in de wereld om ons heen. Vroeger waren we zelfs nog gretiger in dit opzicht. Toen dachten we dat zon, maan, sterren, donderwolken, bomen, planten, vulkanen en zelfs ziektes een ziel hadden. Alles om ons heen zat net zo vol bedoelingen als wijzelf. De wereld keek ons aan. De Grieken waren de eersten die zich na een blik op de wereld afvroegen: kijkt-ie nou terug of niet? Tweeduizend jaar later schreef Pascal na een blik op de nachtelijke sterrenhemel: ‘De eeuwige stilte van die oneindige ruimte maakt me bang.’ Hij kreeg het doodsbenauwd bij de gedachte dat de wereld niet terugkijkt. Het zou immers betekenen dat wij, kosmisch gesproken, alleen zijn, en als er iets is waar deze slimme aap niet tegen kan, dan is het wel alleen zijn. ‘Mensen komen met een zekere plechtigheid, als gold het een liturgische aankondiging, met “”de ziel”” aanzetten. Dit even ver lossende als troostende ding, zo constateren zij, bevindt zich onaantastbaar achter al ons geneuzel over hersenschade, geest, persoonlijkheid en dementie. “”Zeker””, zegt mijn collega S. dan, “”en dáár weer achter parkeer ik mijn Volvo, want daar is ruimte zat.””‘ – Bert Keizer

 
 

narcicissenmElizabeth Lunbeck – The Americanization of Narcissism

American social critics in the 1970s, convinced that their nation was in decline, turned to psychoanalysis for answers and seized on narcissism as the sickness of the age. Books indicting Americans as greedy, shallow, and self-indulgent appeared, none more influential than Christopher Lasch’s famous 1978 jeremiad The Culture of Narcissism. This line of critique reached a crescendo the following year in Jimmy Carter’s “malaise speech” and has endured to this day.

But as Elizabeth Lunbeck reveals, the American critics missed altogether the breakthrough in psychoanalytic thinking that was championing narcissism’s positive aspects. Psychoanalysts had clashed over narcissism from the moment Freud introduced it in 1914, and they had long been split on its defining aspects: How much self-love, self-esteem, and self-indulgence was normal and desirable? While Freud’s orthodox followers sided with asceticism, analytic dissenters argued for gratification. Fifty years later, the Viennese émigré Heinz Kohut led a psychoanalytic revolution centered on a “normal narcissism” that he claimed was the wellspring of human ambition, creativity, and empathy. But critics saw only pathology in narcissism. The result was the loss of a vital way to understand ourselves, our needs, and our desires.

Narcissism’s rich and complex history is also the history of the shifting fortunes and powerful influence of psychoanalysis in American thought and culture. Telling this story, The Americanization of Narcissism ultimately opens a new view on the central questions faced by the self struggling amid the tumultuous crosscurrents of modernity.

 
 

meJennifer Ouellette – My, Myself and Why

As diverse as people appear to be, all of our genes are nearly identical. In Me, Myself and Why, Jennifer Ouellette dives into the minuscule ranges of variation to understand just what sets us apart. She draws on cutting-edge research in genetics, neuroscience, and psychology — enlivened as always with her signature sense of humor — to explore the mysteries of human identity and behavior.

Readers follow her own surprising journey of self-discovery as she has her genome sequenced, her brain mapped, her personality typed, and even samples a popular hallucinogen. Bringing together everything from Mendel’s famous pea plant experiments and mutations in The X-Men to our taste for cilantro and our relationships with virtual avatars, Ouellette takes us on an endlessly thrilling and illuminating trip into the science of ourselves.

 
 

liefdeYves Petry – Liefde bij wijze van spreken

Alex Jespers, auteur van een weergaloze succesroman maar inmiddels op zijn retour, beseft bij aanvang van deze vertelling dat het niet zal meevallen om uit te leggen hoe hij meer dan twintig jaar geleden verzeild raakte in een driehoeksverhouding met Jasper en Kristien Fielinckx – een broer en een zus die als tieners hun ouders bij een auto-ongeluk hebben verloren. Als die geschiedenis over liefde ging, waarover gaat de liefde dan? Nog moeilijker zal het zijn om te achterhalen wat de betrekkingen tussen hen drieën daarna zo grondig deed ontsporen. Met onuitwisbare gevolgen.

Niets van wat ik heb geschreven, vormt een bewijs voor welke waarheid dan ook, zo besluit Alex zijn veelgelaagde relaas. Maar het moest verteld worden. Het mocht niet onuitgesproken blijven. Het heet Liefde bij wijze van spreken.

 
 
 
 

strippedSarah Ringoet – Stripped

Zeven stukken van Sarah Ringoet gebundeld. Haar rauwe en poëtische teksten leggen de complexe binnenwereld van haar hoofdpersonages op verrassende en ontroerende wijze bloot. Haar werk werd de afgelopen jaren genomineerd voor de BNG Nieuwe Theatermakersprijs en de VSCD Mimeprijs.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rothEls Snick – Waar het me slecht gaat is mijn vaderland • Joseph Roth in Nederland en België

De joods-Oostenrijkse auteur Joseph Roth (1894-1939) was een van de kleurrijkste schrijvers van het interbellum. Een belangrijk deel van zijn leven bracht hij als emigrant door in België en Nederland, waar hij in cafés en hotels aan zijn romans werkte. Els Snick ontrafelt zijn journalistieke en literaire netwerken in Amsterdam, Brussel en Oostende in die jaren. Ze gaat minutieus op zoek naar de plaatsen en personen die hij heeft gekend en naar sporen daarvan in zijn werk. Voor nieuwe lezers is dit een originele introductie, liefhebbers van zijn werk vinden in deze uitgave een nieuwe invalshoek om zijn werk te herlezen.

 
 
 
 
 
 

dsmJim van Os – De DSM-5 voorbij! Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe ggz

Kritiek op de DSM-5 is gemakkelijk. En tegenwoordig ook tamelijk breed geaccepteerd. Iedereen heeft intussen wel begepen hoe de DSMmethodiek kan leiden tot overbehandeling. En natuurlijk is het ook verleidelijk om de bijdrage van de DSM aan het kapitalistische ‘spel’tussen farmaceuten, psychiaters, verzekeraars en politici ter discussie te stellen.

Dit boek is zeker ook kritisch. Maar de auteur zoekt de nuance in de zin dat elk van zijn stellingen wetenschappelijk wordt onderbouwd. In zijn analyses toont Jim van Os bijvoorbeeld ook aan dat veel patiënten juist worden ónderbehandeld. Door de eenzijdige toetsing op globale criteria komt de specifieke problematiek van individuele patiënten vaak niet boven water. Zo blijven patiënten met ernstige problematiek vaak in de kou staan.

Dit boek bepleit daarom een alternatief: persoonlijke diagnostiek. De setting is niet hemelbestormend. Weg van de standaard-vragenlijstjes. 100% aandacht voor de patiënt. Revolutionair is wel dat de persoonlijke diagnostiek uitgaat van een participerende patiënt die zijn eigen diagnostische data verzamelt en meeneemt naar de professional. Het gaat om zelfkwantificatie in het dagelijks leven met behulp van een slimme app. Aldus verkrijgt de behandelaar vol zicht op persoonlijke ervaringsnetwerken van zijn patiënt, waarin natuurlijk diens kwetsbaarheid maar ook diens weerbaarheid besloten ligt. Zo wordt echt persoonlijke diagnostiek de eerste stap naar herstel.

Helaas komt een hulpverlener binnen de huidige ggz-organisatie niet ver met persoonlijke diagnostiek. Met name de lopende afspraken met de zorgverzekaars en de overheid staan hierbij in de weg. Vandaar ook dat Van Os een blauwdruk voor een nieuw soort ggz ontvouwt.

Alles bijeen een groots boek.

 
 

30Annelies Verbeke – Dertig dagen

Alphonse is met zijn geliefde Kat verhuisd naar de Vlaamse Westhoek. Ver weg van het drukke Brussel en het wisselvallige muzikantenbestaan is hij gelukkig met zijn eenmansklusjesbedrijf. Zijn klanten zijn lovend over zijn werk, en nog meer onder de indruk van hemzelf. Als hij de binnenkant van hun huizen ziet, tonen ze hem ook wat er in hun hoofd omgaat. Alphonse wil geen Jezus zijn, geen goeroe worden. Hij helpt omdat hij dat kan.

Dertig dagen is een Annelies Verbeke zoals we haar niet eerder lazen. In omvang en stijl, en in de manier waarop de ruimere wereld wordt toegelaten.

 
 
 
 
 

identiteit2Paul Verhaeghe – Identiteit

In Identiteit dringt Paul Verhaeghe door tot de maatschappelijke veranderingen die ten grondslag liggen aan de het veranderlijke ik-gevoel. De kern van het nieuwe ik-gevoel draait om drie problemen: veranderingen in identeitsvorming, in normen en waarden en de consequenties van het neoliberalisme. Wie wij zijn wordt zoals altijd bepaald door de context waarin wij leven. Die context bepaalt op dit moment: Wie geen succes heeft zal ziek zijn. De dwang tot succes en geluk blijkt een keerzijde te hebben: het leidt tot verlies aan zelfbesef, tot desoriëntatie en vertwijfeling. De mens is eenzamer dan ooit, de liefde is moeilijk te bereiken en betekenisvol leven is diepgaand problematisch geworden.

 
 
 
 
 

ninjaNiña Weijers – De consequenties

Minnie Panis, ooit een piepkleine couveusebaby en ternauwernood levensvatbaar verklaard, is een gevierde jonge kunstenares. Met haar eigen leven als basismateriaal maakt ze van de werkelijkheid een laboratorium. Ze staat aan de vooravond van een experiment dat wel eens het hoogtepunt van haar oeuvre kan worden, wanneer het verleden zich aandient in de vorm van een brief en een serie eigenaardige déjà vu’s. Hoe ver kan ze de realiteit manipuleren zonder zichzelf te verliezen? De consequenties is een roman over de keuze tussen verdwijnen en overleven, en het grote verlangen door een ander gezien te worden…

 
 
 
 
 
 

negroFrank Westerman – El Negro en ik

Als negentienjarige student staat Frank Westerman in een Spaans museum oog in oog met een opgezette Afrikaan – El Negro. Wie is deze mens? En wie heeft zijn lichaam geprepareerd?

In zijn meest persoonlijke boek tot nu toe volgt de auteur El Negro op diens omzwerving van Parijs (1831) via Barcelona (1888) naar de Pyreneeën – waar hij tot 1997 tentoongesteld stond.

Onderweg toont hij El Negro als een spiegel van zijn tijd: een naamloze zwarte die – genageld op zijn voetstuk – het Europese denken over slavernij, kolonialisme en racisme in een schrijnend licht plaatst. Maar wat zegt hij over ons, hier en nu?

Frank Westerman laat de historische rasopvattingen die El Negro belichaamt in actuele gedaanten terugkeren – in het indringende relaas van zijn eigen ervaringen als ontwikkelingswerker-in-opleiding.