Programma

 

 

Woensdag 17 april: Slotdebat

De media hebben het (weer) gedaan!?

slotdebat(final2)In dit debat zal er gediscussieerd worden over de ‘verspectacularisering’ van de media, de rol/verantwoordelijkheid van de media in de creatie van hypes, paniek en crisisgevoel. Er wordt stilgestaan bij de vraag of er sprake is van normvervaging in de media en of het nodig/wenselijk is dat er richtlijnen of andere grenzen gesteld worden aan de berichtgeving.

 
Met Tom Naegels (schrijver, columnist De Standaard), Yves Desmet (hoofdredacteur De Morgen), Jens Franssen (buitenlandjournalist VRT) en Johan Van Overtveldt (hoofdredacteur Knack en Trends).

Het debat wordt gemodereerd door Peter Decroubele (VRT nieuws) .
 
Wanneer? Op woensdag 17 april 2013, aanvang: 20u

Waar? Conservatorium, zaal Karel Miry, Hoogpoort 64, 9000 Gent

 

 

Woensdag 27 maart: Paul De Grauwe

Is crisis de norm? Bestaat er nog een ‘normale’ economische groei?

degrauwe(160)Paul De Grauwe is professor aan de London School of Economics en onderzoeker aan het Centrum voor Europese Beleidsstudies in Brussel. Hij zal spreken over de kwetsbaarheid van de Eurozone die tot gevolg heeft dat financiële markten landen in een slecht evenwicht kunnen duwen, gekenmerkt door recessie, stijgende werkloosheid en toenemende overheidsschuld. Hij zal ook bespreken hoe de Europese overheden, inclusief de ECB, deze crisis kunnen oplossen.

 
De nabespreking zal gehouden worden door Frank Naert, decaan faculteit Handelswetenschappen & Bestuurskunde van HoGent.
 
Wanneer? Op woensdag 27 maart 2013, aanvang: 20u

Waar? Conservatorium, zaal Karel Miry, Hoogpoort 64, 9000 Gent

 

 

Woensdag 20 maart: Stijn Vanheule

Normaliteit onder de loep: over stoornisgerichte en persoonsgerichte benaderingen van psychische problemen.

vanheule400Stijn Vanheule is als hoofddocent Psychoanalyse en Klinische Psychodiagostiek verbonden aan Universiteit Gent en is ook werkzaam als psychoanalyticus. In deze lezing gaat hij in op twee visies op het vaststellen van psychische problemen: een normatieve visie die vertrekt vanuit een stoornis- en ziektemodel, en een reflexieve visie die vertrekt vanuit het functioneren van een persoon.

 
Wanneer? Op woensdag 20 maart 2013, aanvang: 20u

Waar? Conservatorium, zaal Karel Miry, Hoogpoort 64, 9000 Gent

 

 

Woensdag 6 maart: Patrick Allegaert
& Bart Marius

Verborgen werelden: over outsiderkunst.

Patrick AllegaertPatrick Allegaert is, naast docent en voorzitter van de Beoordelingscommissie theater en van de Adviescommissie Cultureel erfgoed, vooral bekend als de bevlogen bezieler en artistiek leider van Museum Dr. Guislain. Bart Marius is er wetenschappelijk medewerker. Aan de hand van veel voorbeelden gaan ze in op de relatie tussen kunst en waanzin, de fascinatie van beide werelden voor elkaar.

 
Wanneer? Op woensdag 6 maart 2013, aanvang: 20u

Waar? Conservatorium, zaal Karel Miry, Hoogpoort 64, 9000 Gent

 

 

Woensdag 20 februari: Kristien Hemmerechts

De moraal van normaal.

Kristien HemmerechtsKristien Hemmerechts is de auteur van romans, korte verhalen, essays en columns. Ze is meter van ‘Te Gek?!’, een stichting die ijvert voor het bespreekbaar maken van psychische problemen. In haar lezing zal ze stilstaan bij de nieuwe norm die ons wordtvopgelegd: gij zult uw leven zelf in handen nemen! Gij zult het zelf betekenis geven! Voorafgaand aan de lezing, om 18u30, is er een introductiesessie voor de studenten die voor het Studium gekozen hebben als keuzevak.

 
Wanneer? Op woensdag 20 februari 2013, aanvang: 20u

Waar? Conservatorium, zaal Karel Miry, Hoogpoort 64, 9000 Gent

 

 

Dinsdag 4 december: Tweespraak: Maartje Schermer vs. Piet Hoebeke

Dat is toch niet normaal?! Over medisch/technisch ingrijpen in het lichaam.

Maartje Schermer, bijzonder hoogleraar Filosofie van de Geneeskunde en de Maakbaarheid van de Mens aan het Erasmus MC te Rotterdam, gaat in gesprek met Piet Hoebeke, hoogleraar Pediatrische Urologie en afdelingshoofd Urologie aan het UZ Gent. Beide sprekers zullen hun standpunten voor en tegen enhancement (mensverbetering) uitwerken aan de hand van concrete voorbeelden.

 
Wanneer? Op dinsdag 4 december 2012, aanvang: 20u

Waar? Conservatorium, zaal Karel Miry, Hoogpoort 64, 9000 Gent

 

 

Dinsdag 20 november: Jean-Pascal van Ypersele

Is het normaal dat het klimaat verandert? Indien niet, moeten we daar bezorgd over zijn?

Jean-Pascal van Ypersele is naast klimatoloog en hoogleraar aan de UCL ook vicevoorzitter van de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), de organisatie van de Verenigde Naties die de risico’s van klimaatverandering evalueert. Hiervoor kreeg het IPCC in 2007 samen met Al Gore de Nobelprijs voor de Vrede. Jean-Pascal van Ypersele zal het fenomeen van de klimaatsverandering in een breder perspectief plaatsen om te duiden wat dit precies inhoudt en hoe we de gevolgen daarvan op sociaal en economisch vlak kunnen inschatten. Hij zal eveneens bespreken wat een klimaatvriendelijk beleid zou moeten inhouden en welke rol het IPCC daarbij kan spelen.

 
Wanneer? Op dinsdag 20 november 2012, aanvang: 20u

Waar? Conservatorium, zaal Karel Miry, Hoogpoort 64, 9000 Gent

 

 

Woensdag 7 november: Dirk De Wachter

Het einde van de normaliteit.

Dirk De Wachter is psychiater-psychotherapeut. Onlangs verscheen zijn boek ‘Borderline times. Het einde van de normaliteit’. In zijn betoog toont hij aan hoe weinig verschil er is tussen patiënten en niet-patiënten. Hoe psychiatrie de spiegel is van de wereld waarin we leven. Hij stelt zich vragen zoals: zijn we allemaal ziek? Moeten we de hele wereld genezen? Was het vroeger allemaal beter?

 
Wanneer? Op woensdag 7 november 2012, aanvang: 20u

Waar? Conservatorium, zaal Karel Miry, Hoogpoort 64, 9000 Gent

 

 

Woensdag 24 oktober: Peter Hinssen

Digitaal is het nieuwe normaal!

Peter Hinssen is een van de meest gevraagde visionairs op het vlak van de impact die technologie heeft op de maatschappij en op het bedrijfsleven in het bijzonder. Hij is naast ondernemer, adviseur, lesgever en spreker ook de auteur van ‘Digitaal is het nieuwe normaal’. Peter Hinssen analyseert in deze lezing de trends in de digitalisering van ons dagelijkse leven en toont hoe de grenzen tussen technologie en business vervagen.

 
Wanneer? Op woensdag 24 oktober 2012, aanvang: 20u

Waar? Conservatorium, zaal Karel Miry, Hoogpoort 64, 9000 Gent

 

 

Woensdag 10 oktober: Charlotte Mutsaers

Normaal!? Waar is de norm?

Charlotte Mutsaers wordt gerekend tot een van de inventiefste en betoverendste schrijvers in het Nederlands taalgebied (‘Rachels rokje’, ‘Zeepijn’, ‘Paardejam’ en ‘Koetsier Herfst’). Ze is ook beeldend kunstenaar. “Zo geduldig als een schilder de materiële wereld beklopt en aftast, zo precies plooit Mutsaers haar teksten rondom concrete voorwerpen als een rok, een dennenappel of een mobiele telefoon”, zo schreef de jury van de P.C. Hooft-prijs die ze in 2010 won voor haar hele oeuvre. Met haar wonderlijke vertelkunst en haar markante persoonlijkheid is ze de uitgelezen persoon om het duo ‘normaal-abnormaal’ en de fragiele grens tussen beide te ‘bekloppen en af te tasten’.

 
Wanneer? Op woensdag 10 oktober 2012, aanvang: 20u

Waar? Conservatorium, zaal Karel Miry, Hoogpoort 64, 9000 Gent

 

Het volledige programma najaarslezingen vind je hier terug. Het volledige programma voorjaarslezingen vind je hier terug.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *