Wat zijn opdrachtenfiches?

Deze fiches bevatten steeds een vraag of een opdracht die gelinkt is aan de lezing.
Op de dag van de lezing kan je de opdrachtenfiche downloaden op Chamilo.
De opdrachten verschillen van lezing tot lezing en dienen ter verwerking van de inhoud van de lezing en ter verdieping. Daarnaast vormen ze ook een voorbereiding voor het schrijven van het essay.

Minder dan vijf lezingen volgen (en dus geen vijf studiumfiches inleveren) leidt tot uitsluiting en bijgevolg tot ‘niet slagen’.

Wat moet je doen als je geen 5 lezingen hebt gevolgd? Je leest het hier.