Help, ik kom niet aan 5 opdrachtenfiches?

Wie niet aan 5 opdrachtenfiches komt, dient een ziekte- of ander wettelijk attest te mailen naar info@studiumgent.be. Indien blijkt dat je effectief afwezig was wegens overmacht en niet in staat bent geweest om de lezing in te halen, zijn er twee opties:

  • Je volgt een andere lezing uit de reeks of kan een lezing inhalen in het voorjaar op de zogenaamde TAZsalons in Oostende op zondagochtend om 11 uur in KAAP.
  • Je ontvangt een vervangopdracht. Deze plaats je in je portfolio, samen met de mail die je van ons ontvangt waarin de opdracht beschreven staat.

Overmacht heeft voor het Studium dezelfde betekenis als overmacht in geval van examens. Dat kan zijn ziekte, overlijden van een naast familielid, een erasmusverblijf of studiereis.

Corona Uitzondering:
De lezingen van 18/03 en 31/03 zijn geannuleerd. Wie nog rekende op deze 2 lezingen om aan 5 lezingen te komen, kan de vervang-opdrachten maken die op Chamilo staat (nr 9 en nr 10).