31/03/2020 – Museum van de twijfel

Marjan Doom
Dinsdag 31 maart 2020 – 20 uur – Zaal Miry
in samenwerking met TAZ, KAAP, Academia Press en de Auteurs

Voorstelling publicatie Het Museum van de twijfel door Marjan Doom, directeur van het Gents Universiteitsmuseum (GUM).

Wetenschappers die een rol van betekenis willen spelen in de samenleving, moeten uit hun ivoren toren durven neer te dalen. Zoveel is stilaan duidelijk. Maar wie een realistisch beeld wil tonen van de wetenschappelijke praktijk, kan niet enkel pronken met succesverhalen en gemakkelijk behapbare resultaten. Hoe toon je de schoonheid, complexiteit én kwetsbaarheid van wetenschap, zonder haar geloofwaardigheid op het spel te zetten?

In Het museum van de twijfel gaat Marjan Doom op zoek naar een antwoord op die vraag. De opening van het Gents Universiteitsmuseum (GUM) in maart 2020 bood haar als curator de kans om na te denken over de functie van wetenschapsmusea in de 21e eeuw. Ze houdt een bezield pleidooi voor een betere dialoog tussen wetenschap en kunst, maar ook voor een herwaardering van de twijfel. Musea zijn, net als wetenschap zelf, bij uitstek vrijhavens om valse zekerheden los te laten en twijfel opnieuw de plaats te geven die ze verdient.

Marjan Doom is doctor in de diergeneeskunde, was conservator van het Morfologisch Museum in Gent en heeft verschillende tentoonstellingen gecureerd. Daarnaast is ze een van de medewerkers achter de schermen van kunstenares Berlinde De Bruyckere. Marjan is dus niet strikt als wetenschapper te omvatten. Haar artistieke blik opent het perspectief om wetenschap ook als een cultureel fenomeen te bekijken. Als directeur van het Gents Universiteitsmuseum zoekt ze de raakvlakken op tussen wetenschap, kunst en samenleving.

Ticketprijs:
Standaard ticketprijs: € 8,00-
Bij aankoop van een ticket, ontvang je de karakter publicatie ‘Museum van de twijfel’ van Marjan Doom. Een extra exemplaar bestellen kan via de webshop.

UiTPAS: € 1,00-
Indien je een publicatie wenst, betaal je een opleg van 7 euro.

Studenten en onderwijzend personeel krijgen gratis toegang mits vertoon van hun personeels- of studentenkaart. Indien je een publicatie wenst, betaal je een opleg van 8 euro.