Portfolio

Je portfolio bevat een essay en vijf studiumfiches.
 
Studiumfiches
 
studiumfiche
Deze fiches bevatten steeds een vraag of een opdracht die gelinkt is aan de lezing.
 
Bij aanvang van elke lezing kan je aan het onthaal een originele opdrachtenfiche ophalen. Deze fiches zijn persoonlijk en je kan maar één fiche per persoon afhalen (maw afhalen voor iemand anders kan niet)
De opdrachten verschillen van lezing tot lezing en dienen ter verwerking van de inhoud van de lezing en ter verdieping. Daarnaast vormen ze ook een voorbereiding voor het schrijven van het essay.
 
Deze ingevulde originele fiche (geen kopie) geef je samen met je essay af op de juiste indiendatum.
 
 
Let op! Het portfolio bevat de vijf originele studiumfiches van de gevolgde lezingen. Minder dan vijf lezingen volgen (en dus geen vijf studiumfiches inleveren) leidt tot uitsluiting en bijgevolg tot ‘niet slagen’.
Naast vijf lezingen ben je ook verplicht het introductiecollege op 24 oktober om 17 uur te volgen.

Lezing gemist?
Lezing gemist?
Wie een lezing gemist heeft door overmacht volgt een andere lezing uit de reeks of kan een lezing inhalen in het voorjaar op de zogenaamde TAZsalons in Oostende op zondagochtend om 11 uur in KAAP.

Overmacht heeft voor het Studium dezelfde betekenis als overmacht in geval van examens. Dat kan zijn ziekte, overlijden van een naast familielid, een erasmusverblijf of studiereis.

Wie alsnog niet aan 5 opdrachtenfiches komt, dient een ziekte- of ander wettelijk attest te mailen naar info@studiumgent.be. Indien blijkt dat je effectief afwezig was wegens overmacht en niet in staat bent geweest om de lezing in te halen, ontvang je een vervangopdracht. Die steek je in je portfolio, samen met de mail die je van ons ontvangt waarin de opdracht beschreven staat.
 

 
Essay
Inhoud
Het essay bestaat uit een persoonlijke reflectie op het jaarthema, met een degelijke probleem- en vraagstelling en argumentatie.

Vorm
Voor je begint, lees je deze richtlijnen en schrijftips.
Geef je schrijfstijl een upgrade en lees De kunst van het overtuigen.
Bekijk hier de regels in verband met het auteursrecht.
Meer schrijfbegeleiding nodig? Bekijk de syllabus Schrijfvaardigheid van Martine Clierieck.
 
Als voorblad, gebruik je dit sjabloon. Lever je je essay aan in januari, gebruik je dit sjabloon.
 
Wie individuele onderwijs- en examenregelingen heeft, dient het attest hiervan bij de essay te voegen.

 
Deadline – indiendata
Studium als jaarvak

De studenten die Studium Generale als jaarvak in hun curriculum opgenomen hebben, dienen minstens vijf van de tien lezingen te volgen en en dienen hun portfolio (5 opdrachtenfiches en essay) in op papier , uiterlijk op vrijdag 4 mei 2018. Het essay en een scan van de fiches wordt ook per e-mail opgestuurd dit ten laatste op 2 mei 12u.
Dus we behouden de digitale deadline van 2 mei. Maar, als tegemoetkoming, springen we losser om met de deadline van de papieren versie. De papieren versie kan dus ook per post opgestuurd worden op 2 mei of persoonlijk binnengebracht worden tem 4 mei.
 
Belangrijk: de papieren versie van de portfolio ( vijf opdrachtenfiches en 1 essay dient opgestuurd te worden naar het studentenonthaal van Bijlokecampus, Jozef Kluyskensstraat 2, 9000 Gent (t.a.v. Sofie Vandamme). 

 
Je mag de papieren versie ook zelf komen binnenleveren op het studentenonthaal, bij Katty Lemahieu. De openingsuren: iedere werkdag van 8u tot 16u30 (gesloten van 12-13u, en op vrijdagnamiddag). Bij afwezigheid wend je je tot het studentensecretariaat ertegenover. De digitale versie dient verstuurd te worden naar sofie.vandamme@hogent.be.

Studium als semestervak in het eerste semester
De studenten die enkel ingeschreven zijn voor semester 1 dienen minstens vijf lezingen van dat semester te volgen en dienen hun portfolio (5 opdrachtenfiches en essay) in op papier, uiterlijk op dinsdag 9 januari 2018, om 12u ‘s middags. Het essay en een scan van de fiches wordt ook per e-mail opgestuurd.
 
Belangrijk: de papieren versie van de portfolio ( vijf opdrachtenfiches en 1 essay dient opgestuurd te worden naar het studentenonthaal van Bijlokecampus, Jozef Kluyskensstraat 2, 9000 Gent (t.a.v. Sofie Vandamme). Doe dit 3 dagen op voorhand op de post, anders bereikt het ons niet tijdig! Laattijdige portfolio’s worden niet aanvaard. 
 
Je mag de papieren versie ook zelf komen binnenleveren op het studentenonthaal, bij Katty Lemahieu. De openingsuren: iedere werkdag van 8u tot 16u30 (gesloten van 12-13u, en op vrijdagnamiddag). Bij afwezigheid wend je je tot het studentensecretariaat ertegenover. De digitale versie dient verstuurd te worden naar sofie.vandamme@hogent.be.
.

Studium als semestervak in het tweede semester
De studenten die enkel ingeschreven zijn voor semester 2 dienen alle vier de lezingen van dat semester te volgen en de lezing van Barbara Raes en dienen hun portfolio (5 opdrachtenfiches en essay) in op papier , uiterlijk op vrijdag 4 mei 2018. Het essay en een scan van de fiches wordt ook per e-mail opgestuurd dit ten laatste op 2 mei 12u.
Dus we behouden de digitale deadline van 2 mei. Maar, als tegemoetkoming, springen we losser om met de deadline van de papieren versie. De papieren versie kan dus ook per post opgestuurd worden op 2 mei of persoonlijk binnengebracht worden tem 4 mei.
 
Belangrijk: de papieren versie van de portfolio (5 opdrachtenfiches en 1 essay) dient opgestuurd te worden naar het studentenonthaal van Bijlokecampus, Jozef Kluyskensstraat 2, 9000 Gent (t.a.v. Sofie Vandamme). 
 
Je mag de papieren versie ook zelf komen binnenleveren op het studentenonthaal, bij Katty Lemahieu. De openingsuren: iedere werkdag van 8u tot 16u30 (gesloten van 12-13u, en op vrijdagnamiddag). Bij afwezigheid wend je je tot het studentensecretariaat ertegenover. De digitale versie dient verstuurd te worden naar sofie.vandamme@hogent.be.
.

Tweede zittijd
De deadline voor de tweede zit is voorzien op dinsdag 21 augustus 2018.

 
Evaluatie criteria
Het evaluatieschema voor het portfolio vind je hier.

Begeleiding

 
Workshops
De studenten krijgen de gelegenheid tot begeleiding bij het maken van hun portfolio en bij het schrijven van hun paper in de Studiumworkshops.
Deze worden georganiseerd op dinsdagavond volgend op de lezing, telkens van 18u30 tot 19u15.
 
De exacte data van de workshops:

Lezing van 24 oktober VERPLICHT INTRODUCTIECOLLEGE

Dit is de uitzondering op de regel – voorbespreking vindt plaats op 24 oktober van 17u tot 19u.
Let op! Je kan al vanaf 16u een ‘Karakterskaart’ kopen (deze kaart heb je nodig om de verplichte Karakter-boekjes aan te kopen!). Dus kom iets vroeger en vermijd wachtrijen.

Lezing van 7 november
De workshop vindt plaats op dinsdag 14 november van 18u30 tot 19u15.

Lezing van 14 november
De workshop vindt plaats op dinsdag 21 november van 18u30 tot 19u15.

Lezing van 21 november
De workshop vindt plaats op dinsdag 5 december van 18u30 tot 19u15.

Lezing van 5 december
De workshop vindt plaats op dinsdag 19 december van 18u30 tot 19u15.

Lezing van 19 december
Voor deze lezing bieden we geen workshop aan.

Lezing van 20 februari
De workshop vindt plaats op dinsdag 6 maart van 18u30 tot 19u15.

Lezing van 6 maart
De workshop vindt plaats op dinsdag 20 maart van 18u30 tot 19u15.

Lezing van 20 maart
De workshop vindt plaats op dinsdag 27 maart van 18u30 tot 19u15.
Let op! Deze vindt plaats in het Museum Dr. Guislain, Jozef Guislainstraat 43 te Gent.

Lezing van 27 maart
De datum voor deze lezing wordt later bekend gemaakt.

 
De workshops gaan telkens door in de Miry Concertzaal, dezelfde locatie als de lezingen. 
Uitgezonderd de workshop op dinsdag 27 maart, deze vindt plaats in Museum Dr. Guislain, Jozef Guislainstraat 43 te Gent.

 
Meer informatie?
Bekijk de Powerpoint van de Introductieles 2016.
 
Bekijk de Powerpoint van de infosessie digitale bibliotheek.

Comments are closed