Portfolio

Je portfolio bevat een essay en vijf studiumfiches.
 
Studiumfiches
 
studiumfiche
Deze fiches bevatten steeds een vraag of een opdracht die gelinkt is aan de lezing.
 
Bij aanvang van elke lezing kan je aan het onthaal een originele opdrachtenfiche ophalen. Deze fiches zijn persoonlijk en je kan maar één fiche per persoon afhalen (maw afhalen voor iemand anders kan niet)
De opdrachten verschillen van lezing tot lezing en dienen ter verwerking van de inhoud van de lezing en ter verdieping. Daarnaast vormen ze ook een voorbereiding voor het schrijven van het essay.
 
Deze ingevulde originele fiche (geen kopie) geef je samen met je essay af op de juiste indiendatum.
 
 
Let op! Het portfolio bevat de vijf originele studiumfiches van de gevolgde lezingen. Minder dan vijf lezingen volgen (en dus geen vijf studiumfiches inleveren) leidt tot uitsluiting en bijgevolg tot ‘niet slagen’.

Lezing gemist?
Wie een lezing gemist heeft en dus niet aan 5 opdrachtenfiches komt, dient een ziekteattest binnen te brengen op het studentensecretariaat. Vervolgens neem je contact op met Sofie Vandamme (sofie.vandamme@hogent.be) voor een vervangingsopdracht. 

 
Essay
Inhoud

Het essay bestaat uit een persoonlijke reflectie op het jaarthema, met een degelijke probleem- en vraagstelling en argumentatie.

Vorm
Voor je begint, lees je deze richtlijnen en schrijftips.
Geef je schrijfstijl een upgrade en lees De kunst van het overtuigen.
Bekijk hier de regels in verband met het auteursrecht.
Meer schrijfbegeleiding nodig? Bekijk de syllabus ‘schrijfvaardigheid’ van Martine Clierieck.
 
Als voorblad, gebruik je dit sjabloon. Lever je je essay aan in januari, gebruik je dit sjabloon.
 
Wie individuele onderwijs- en examenregelingen heeft, dient het attest hiervan bij de essay te voegen.

 
Deadline – indiendata
Studium als jaarvak

De studenten die Studium Generale als jaarvak in hun curriculum opgenomen hebben, dienen minstens vijf van de tien lezingen te volgen en dienen hun portfolio (5 opdrachtenfiches en essay)  in via e-mail en op papier, uiterlijk op woensdag 2 mei 2017, om 12u ‘s middags. Het essay wordt ook per e-mail opgestuurd.
 
Belangrijk: de papieren versie van de portfolio ( vijf opdrachtenfiches en 1 essay dient opgestuurd te worden naar het studentenonthaal van Bijlokecampus, Jozef Kluyskensstraat 2, 9000 Gent (t.a.v. Sofie Vandamme). Doe dit 3 dagen op voorhand op de post, anders bereikt het ons niet tijdig! Laattijdige portfolio’s worden niet aanvaard.
 
Je mag de papieren versie ook zelf komen binnenleveren op het studentenonthaal, bij Katty Lemahieu. De openingsuren: iedere werkdag van 8u tot 16u30 (gesloten van 12-13u, en op vrijdagnamiddag). Bij afwezigheid wend je je tot het studentensecretariaat ertegenover. De digitale versie dient verstuurd te worden naar sofie.vandamme@hogent.be.

Studium als semestervak in het eerste semester
De studenten die enkel ingeschreven zijn voor semester 1 dienen minstens vijf lezingen van dat semester te volgen en dienen hun portfolio (5 opdrachtenfiches en essay) in op papier, uiterlijk op dinsdag 9 januari 2018, om 12u ‘s middags. Het essay wordt ook per e-mail opgestuurd.
 
Belangrijk: de papieren versie van de portfolio ( vijf opdrachtenfiches en 1 essay dient opgestuurd te worden naar het studentenonthaal van Bijlokecampus, Jozef Kluyskensstraat 2, 9000 Gent (t.a.v. Sofie Vandamme). Doe dit 3 dagen op voorhand op de post, anders bereikt het ons niet tijdig! Laattijdige portfolio’s worden niet aanvaard. 
 
Je mag de papieren versie ook zelf komen binnenleveren op het studentenonthaal, bij Katty Lemahieu. De openingsuren: iedere werkdag van 8u tot 16u30 (gesloten van 12-13u, en op vrijdagnamiddag). Bij afwezigheid wend je je tot het studentensecretariaat ertegenover. De digitale versie dient verstuurd te worden naar sofie.vandamme@hogent.be.
.

Studium als semestervak in het tweede semester
De studenten die enkel ingeschreven zijn voor semester 2 dienen alle vier lezingen van dat semester te volgen en dienen hun portfolio (4 opdrachtenfiches en essay) in op papier, uiterlijk op woensdag 2 mei 2018, om 12u ‘s middags. Het essay wordt ook per e-mail opgestuurd.
 
Belangrijk: de papieren versie van de portfolio (vier opdrachtenfiches en 1 essay) dient opgestuurd te worden naar het studentenonthaal van Bijlokecampus, Jozef Kluyskensstraat 2, 9000 Gent (t.a.v. Sofie Vandamme). Doe dit 3 dagen op voorhand op de post, anders bereikt het ons niet tijdig! Laattijdige portfolio’s worden niet aanvaard. 
 
Je mag de papieren versie ook zelf komen binnenleveren op het studentenonthaal, bij Katty Lemahieu. De openingsuren: iedere werkdag van 8u tot 16u30 (gesloten van 12-13u, en op vrijdagnamiddag). Bij afwezigheid wend je je tot het studentensecretariaat ertegenover. De digitale versie dient verstuurd te worden naar sofie.vandamme@hogent.be.
.

Tweede zittijd
De deadline voor de tweede zit is voorzien op dinsdag 21 augustus 2017.

 
Evaluatie criteria
Het evaluatieschema voor het portfolio vind je hier.

Begeleiding
Speekuur
Het vaste Studium-spreekuur is voorzien op dinsdag van 10u tot 12u op de Bijlokecampus. Graag vooraf een mailtje.

 
Workshops
De studenten krijgen de gelegenheid tot begeleiding bij het maken van hun portfolio en bij het schrijven van hun paper in de Studiumworkshops.
Deze worden georganiseerd op dinsdagavond volgend op de lezing, telkens van 18u30 tot 19u30.
Met uitzondering de lezing van Barbara Raes. Deze heeft een voorbespreking in plaats van een nabespreking. We verwachten de studenten hiervoor van 17u tot 18u.
 
De exacte data van de workshops volgen spoedig.
 
De workshops gaan telkens door in de Miry Concertzaal, dezelfde locatie als de lezingen. 

 
Meer informatie?
Bekijk de Powerpoint van de Introductieles 2016.
 
Bekijk de Powerpoint van de infosessie digitale bibliotheek.

Comments are closed