Jaarthema ’17-’18

 
Nieuwe rituelen in tijden van transitie

We leven in een bijzonder snel veranderende samenleving en dat heeft zijn gevolgen voor de wijze waarop wij omgaan met de belangrijke momenten in een mensenleven of in een gemeenschap. In vroegere tijden hanteerden we voorspelbare, vaststaande rituelen bij geboorte, dood of transitie. In onze hedendaagse, zogenaamde ‘fluid society’, leven we veel meer op onszelf gericht en in wisselende netwerken. We verhouden ons niet meer tot één welbepaalde levensbeschouwing, religie of groepsvisie maar tot een patchwork geworden van waarden en normen waaruit we kiezen al naargelang wat er best past bij de gemeenschap waartoe we op dat moment behoren of waarmee we een bepaalde gebeurtenis willen delen. Dat kan soms tijdelijk zijn of puur virtueel.

In een periode van ontkerkelijking kwam er grote kritiek op de rituelen waarbij vooral hun authenticiteit in vraag gesteld werd. Maar sinds de jaren ’90 wordt er geëxperimenteerd met andere manieren van betekenisgeving. Dit met nadruk op het individu, de oorspronkelijkheid en de authenticiteit. Denk aan allerlei ‘alternatieve’ manieren om te trouwen, te rouwen of om een overgangsfase te beleven, maar ook het ontstaan van kleine rituelen voor niet-erkende momenten van verlies of persoonlijke gebeurtenissen.
Studium wil inzicht verwerven in die samenleving in transitie en in het bijzonder in de wijze waarop wij als gemeenschap en als individu op zoek zijn naar nieuwe rituelen om betekenis te geven aan momenten die ons dierbaar zijn.
 

Comments are closed