Jaarthema 20-21

DOMINANTIE

“We vergeten al te vaak dat we de wereld mee kunnen vormgeven, door te stemmen, maar ook door veel van wat we vanzelfsprekend vinden te bevragen.”

> Ben Okri <

 

 

 

 

Studium Generale buigt zich in het academiejaar 2020-21 over het jaarthema DOMINANTIE : het in stand houden van denkkaders en verdelingen van de macht. Dat klinkt als een aanklacht, maar de bezorgdheid die we met Studium Generale willen uiten is dat we niet beseffen hoeveel kennis er is die ons niet bereikt omdat dominantie heerst.

Gelukkig zijn er steeds opnieuw denkers, schrijvers, kunstenaars, wetenschappers en burgers die tegen deze status quo ingaan.

Met hun hulp vragen we ons gedurende 10 avonden af of we dit dominant denken – ook bij onszelf – kunnen herijken. Kunnen we in vraag stellen dat er niet die éne waarheid is?  Heeft meerstemmigheid een plaats aan tafel?

Studium Generale introduceert hiervoor het concept van ‘uncomfortable conversations’. Door ongemakkelijke thema’s bespreekbaar te maken komen we meer over elkaar te weten. Het biedt ruimte voor nieuwe ontmoetingen en constructieve dialogen, die ons uitdagen om uit de comfortzone te stappen en te leren omgaan met ongemak in herkenbare situaties.

Net door het in vraag stellen van ons denken, krijgen we toegang tot het hele spectrum aan denken dat bestaat. Maar dan moeten we beginnen met een eerste, lastige vraag: van welk heersend denken zijn wij dan doordrongen?

Misschien kennen jullie de TedTalk van Chimamanda Ngozie over ‘The danger of a single story’.  Zij zegt : “The consequences of the single story are these: it robes people of their dignity; it makes our recognition of equal humanity difficult; it emphasises how we are different rather than how we are similar.” Als wij uitzoeken wat onze versie van de wereld is, en welke andere versies er bestaan, draagt dit bij tot verandering van de status quo. Want “listening is a form of activism too”. We kunnen met zijn allen wel degelijk iets doen, en dat start met luisteren en niet ervan uitgaan dat verworvenheden en kennis neutraal en universeel zijn.

Dus wat weerhoudt ons nog om de canon in de literatuur eens genuanceerd te bespreken, naar voorstellen voor dekolonisatie van het denken te luisteren, of om op een meer fluïde manier naar gender te kijken dan de binaire man-vrouw?

Studium Generale nodigt uit om 10 avonden lang ons denken te bevragen, uit te breiden en te verfijnen dankzij de beste sprekers die we konden strikken. Om zo te komen tot een ‘meervoudig bewustzijn van globale kennis’.

 

PRAKTISCH 
Alle Studium-avonden vinden plaats in de MIRY-concertzaal, Biezekapelstraat 9 te Gent, telkens van 20:00 tot 21:45.
Uitgezonderd deze waar een andere locatie is bij vermeld.

 

LEZINGEN

Dominantie – waarom we denken wat we denken
Warda El Kaddouri
Dinsdag 13 oktober 2020 – 20 uur – Zaal Miry 
I.s.m. TAZ, KAAP, Academia Press en de Auteurs
“Is er een verschil tussen dominantie en macht?”

Titel volgt

Ikenna Azuike
Dinsdag 27 oktober 2020 – 20 uur – Zaal Miry
Engelstalige lezing 

Tradities

Laura Nsengiyumva
Dinsdag 3 november 2020 – 20 uur – locatie: Vooruit

I.s.m. Vooruit
” Zijn tradities mogelijk in een multiculturele samenleving?” 

Kwetsbaarheid

Dinsdag 1 december 2020 – 20 uur – Zaal Miry

“Is kwetsbaarheid een zwakte?”

 

(Af)leren. Kennis voor Antikoloniaal Samenleven
Olivia Rutazibwa

I.s.m. Ugent, TAZ, KAAP, Academia Press en de Auteurs

15 december 2020 – locatie : Ugent

Gaan we de witte wereld aanpakken?”

Econocratie
Rethinking Economics Gent     
Dinsdag 9 februari 2021 – 20 uur – locatie: Ugent
I.s.m. Rethinking Economics Gent

“Als de economie groeit, neemt dan het algemeen welzijn toe?”

Heersers. Een getuigenverslag over taal en dominantie
Wannes Cappelle

I.s.m. TAZ, KAAP, Academia Press en de Auteurs

Dinsdag 16 februari 2021 – 20 uur – Zaal Miry
Is taal een uiting van identiteit?”

Tussengebieden
Selm Wenselaers

I.s.m. TAZ, KAAP, Academia Press en de Auteurs

Dinsdag 23 februari 2021 – 20 uur – Zaal Miry
-> “Zijn we of man, of vrouw?”

Flemish Masters
Chokri Ben Chikha
Dinsdag 23 maart 2021 – 20 uur – Zaal Miry
“Is succes een kwestie van survival of the fittest?”

Slotavond
Slotavond door en voor studenten
Dinsdag 30 maart 2021 – 20 uur – Zaal Miry
I.s.m. studentengroepering Umoja

 // illustraties Manoe Sunkwa